Domů Kontakt Mapa

Nová kniha

Právě vyšlo v nakladatelství Triton

 

Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe

Autor: Tereza Vandrovcová

Počet stran: 144

Jaký je postoj moderního člověka k ostatním obyvatelům této planety? Human-Animal Studies je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Představovaná populárně-naučná publikace tento nový obor poprvé představuje českému čtenářstvu a na konkrétním příkladu zvířat v laboratořích ukazuje, jakým způsobem může být sociologická reflexe mezidruhových vztahů přínosná. Kniha postupuje od náčrtu teorie morálního statusu až k praktické analýze způsobu, jímž jsou zvířata de-individualizována a zvěcňována moderní vědou za účelem jejich využití ve výzkumu. Snaží se přijít na to, jakým způsobem experimentující vědec dokáže utlumit své emoce či morální zábrany a akceptovat toto zvěcnění. Popisuje celou řadu příčin, mezi které patří např. způsob vzdělávání a výchovy budoucích vědců, způsob fungování vědeckých institucí, ale i celospolečenské mechanismy, které zasazují zkoumanou problematiku do souvislosti globální ekologické krize.

Předmluvu ke knize napsal známý český biolog a filosof Stanislav Komárek.

O autorce: (*1984) absolventka katedry sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spoluorganizátorka a mluvčí iniciativy Veggie Parade, vedoucí Odborné sekce ochrany zvířat Strany zelených a doktorandka snažící se v rámci svého výzkumného projektu zpopularizovat obor Human-Animal Studies na české akademické sféře.

Vydalo nakladatelství Triton - knihu je možné zakoupit zde

Recenzenti o knize:

"Knihu jsem přečetl s chutí. Je informativně hutná, sdělná a srozumitelně napsaná a dozajista se stane příjemně poučnou četbou mnohým, ať již studentům, pedagogům, laikům, nebo aktivistům. V tomto ohledu se jedná o příjemný autorský počin." Petr Gibas, MSc. (katedra obecné antropologie, FHS, UK v Praze)

 

"Autorka postupuje od náčrtu teorie morálního statusu zvířat k praktické analýze způsobu, jímž jsou zvířata objektivizována moderní vědou k cílům jejich instrumentálního využití. (...) Práce inspiruje k hlubšímu promýšlení vztahu mezi rozumem a citem, komunikací a ovládáním, přirozeným a umělým. Pozitivním přínosem je systematičnost práce, která usiluje o sociologický pohled na hledání sociálních kořenů sociální konstrukce přírody." PhDr Oleg Suša, CSc (Filosofický ústav AV ČR)

 

 

OBSAH
 
Předmluva (Stanislav Komárek)
Poděkování
Úvod


ČÁST PRVNÍ
1 Sociologie lidsko-zvířecích vztahů     

1.1 Zvířata v sociálním světě člověka         
1.2 Spor o zvířata v sociologii           
1.3 Human-Animal Studies – nový obor    

   
2 Teorie morálního statusu           
2.1 Etika a morální status           
2.2 Karteziánský dualismus a příroda bez duše     
2.3 Teorie morálního a racionálního jednání        
2.4 Teorie genetické humanity           
2.5 Teorie utilitarismu a senzitivity         
2.6 Teorie úcty k životu             
2.7 Teorie subjektu života           
2.8 Shrnutí

ČÁST DRUHÁ
3 Výchova k potlačení emocí      
     
3.1 Pitva na základní škole           
3.1.1 Způsoby vyrovnávání se s obtížnou situací     
3.1.2 Možnost odmítnutí           
3.1.3 Skrytý a deklarovaný účel pitvy     
  
3.2 První zkušenost s vivisekcí           
3.3 Problém znecitlivění             
3.4 Problém odrazení zájmu           
3.5 Alternativy               
3.6 Shrnutí                 
 
4 Proměna zvířat v laboratorní objekty       
4.1 Zvěcnění před vstupem do laboratoře       
4.2 Zvěcnění v laboratoři              
4.3 Metafora obětování             
4.4 Přehlížení bolesti         

5 Byrokratizace moderní vědy           
5.1 Mechanismy překonávání „lidskosti“       
5.2 Problém morální neviditelnosti         
5.3 Byrokratizace vědeckých institucí       
5.4 Dělba práce               
5.5 Názorný příklad         

6 Návrat emocí               
6.1 Stres a pocity viny             
6.2 Emocionální pouta se zvířaty         
6.3 Srovnání dvou přístupů           
6.3.1 Kultura „kovbojů“           
6.3.2 Kultura „zvířecích lidí“  
      

Závěr
Tvorové vědy (Marco Stella)
Seznam použité literatury
Rejstřík

 

 

 

ZPĚT NA ÚVOD
 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz