Home Contact Czech

expert

Websites dedicated to expert reflexion of human-nonhuman animal relationships and to create base for legislative change.

 human-animal studies

http://humanimal.cz 

Web věnovaný novému interdisciplinárnímu oboru human-animal studies (vztahy lidí a zvířat ze společenskovědní perspektivy) sloužící k jeho zviditelnění v českém akademickém prostředí a pro zlepšení spolupráce lidí zainteresovaných v tomto tématu.

ODBORNÁ SEKCE OCHRANY ZVÍŘAT SZ

http://ochranazvirat.zeleni.cz

Sekce ochrany zvířat SZ se věnuje problematice ochrany zvířat. Zabývá se problémy v oblasti ochrany zvířat týkající se nebo související s Českou republikou. Spolupracuje při řešení problémů na úrovni evropské, popřípadě celosvětové. Východiskem pro práci sekce je zásada respektování práv zvířat na plnohodnotný život bez utrpení.

Tyto stránky jsem nevytvořila. Pouze je aktualizuji redakčním systémem.

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz