Domů Kontakt English

PUBLIKACE

Přehled mých publikací a konferencí, na kterých jsem vystoupila

 

 PUBLIKACE

 • Vandrovcová, T. 2023. "Zvířata ve vesmíru." Revue Prostor, 119, 36-41.

 • Vandrovcová, T. 2021. "Mechanismy rozporuplného vztahu ke zvířatům." In E. Koťátková & H. Janečková (Eds.), Dotek zvířete, 193-209.

 • Vandrovcová, T. 2021. "The Mechanisms of Contradictory Relationships to Animals." In E. Koťátková & H. Janečková (Eds.), Animal touch, 202-217.

 • Šedová, I., Vandrovcová, T. 2018. "The Psychology of Meat Consumption." In Bogueva, D., Marinova, D. and Raphaely, T. (eds). Social Marketing and Its Influence on Animal Origin Food Product Consumption. Hershey: IGI Global.

 • Vandrovcová, T. 2016. "Development of Positive Attitudes to Animals and Barriers of Ethical Consumption." In Baďurová, B., Szántó, V., Vandrovcová, T., Wróblewski, Z. Selected Approaches to Environmental Ethics in V4 Countries. Lublin: Academicon.

 • Vandrovcová, T. 2015. "Sociologie zvířat: přehledová stať o oboru Human-Animal Studies." Naše společnost 13 (1): 23-33,  .

 • Vandrovcová, T. 2014. "Radical Humility: Toward a More Holistic Critical Animal Studies Pedagogy" IN Anthony J Nocella II (ed) et al. Defining Critical Animal Studies: An Intersectional Social Justice Approach for Liberation (Counterpoints: Studies in the Postmodern Theory of Education). New York, NY: Peter Lang International Academic Publishers.

 • Vandrovcová, T., Příběnská, A. 2012. "Volební preference vybraných stran do Poslanecké sněmovny 2 - časová řada." [online] Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/casove-rady/volebni-preference-vybranych-stran-do-poslanecke-snemovny-2-casova-rada

 • Vandrovcová, T., Příběnská, A. 2012. "Volební preference vybraných stran do Poslanecké sněmovny - časová řada." [online] Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/casove-rady/volebni-preference-vybranych-stran-do-poslanecke-snemovny-casova-rada

 • Vandrovcová, T. 2012. "Spokojenost se životem - časová řada." [online] Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/casove-rady/spokojenost-se-zivotem-casova-rada

 • Vandrovcová, T. 2011. "Animals in Experimental Research: Discourse Analysis Approach." IN Petr Gibas, Karolína Pauknerová and Marco Stella et al. Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Cerveny Kostelec: Pavel Mervart

 • Vandrovcová, T. 2011. Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe. Praha: Triton

 • Vandrovcová, T. 2008. „Násilné činy páchané na zvířatech v souvislosti dalších patologických jevů“, In: Večerník, K. (ed.), Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Praha: MČSS, 220-226. Dostupné z:
  http://humanimal.cz/texty_soubory/nasilne-ciny-pachane-na-zviratech.html 

 • Vandrovcová, T., Červenka, J. 2008. „Občané o soužití s Romy a o jejich možnostech ve společnosti“. [online] Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dostupné z:
  http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100790s_ov80529.pdf 

 • Urbánek V., Vandrovcová T. 2005. „Registrované partnerství - krok na cestě k otevřené společnosti“. [online] Praha: Socioweb 2006 (6). Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=205&lst=116 

 Granty

 • Received grant from Culture & Animals Foundation for our project: Experimental Study of Bias Against Meat Alternatives. 04/2023-12/2023

 • International Visegrad Fund č. 11610045 Vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4 (Selected approaches to environmental ethics in V4 countries) - 1/7/2016-31/12/2016

 • GAUK č.47210/2010 Diskursivní analýza objektivizace zvířat v České republice (Discourse Analysis of Animal Objectification in Czech republic) - 1/1/2010 - 31/12/2012

  Příspěvek na konferenci

 • 7th Conference of the European Association for Critical Animal Studies: Apprasing Critical Animal Studies, 24th–25th June 2021, Online event based in UK. https://sites.edgehill.ac.uk/cfhas/eacas-2021/

 • 6th European Conference for Critical Animal Studies: Rethinking revolution: Nonhuman animals, antispeciesism and power, Barcelona, Spain, 22th -24th May 2019.

 • 5th European Conference for Critical Animal Studies: Nonhuman Animals in Society: Exploring New Pathways for Resistance, Change and Accomodation, Lund, Sweden, 26th-28th October 2017. (title: Animals as Laboratory Objects: Analysis of the Power Discourse)

 • The Human-Animal Line Interdisciplinary Approaches, Prague, Czech Rep., 7th - 9th February 2017. (title: Moral Evolution Toward the Earthlings: A Sociological Approach)

 • Environmental ethics in V4 countries, Banská Bystrica, Slovakia, 30th September - 1st October 2016. (title: Development of Positive Attitudes to Animals)

 • Conference on Animal Rights in Europe, Warsaw, Poland, 29th - 31st July 2016. (title: Animal Studies: how to bring activism into academia)

 • 4th European Critical Animal Studies conference: Human & Nonhuman Animals: Liberation, History and Critical Animal Studies, Lisbon, Portugal, 6th - 7th October 2015. (title: Social Psychology Aapproach Toward Animal Liberation)

 • The Ethics of Using Animals in Research, Oxford, UK, 26th - 29th July 2015. (title: Opening the Discussion about the Ethics of Using Animals in Research)

 • Práva zvířat z perspektivy filozofie, sociologie a práva, Prague, Czech Rep., 29th May 2014. (title: Morální status zvířat v teorii a praxi)

 • 3rd The third European Conference of Critical Animal Studies: The Challenges of Technoscience for Critical animal studies, Karlsruhe, Germany, 28th - 30th Nobember 2013. (Rountdtable: “Towards the end of animal experiments: CAS in conversation with other positions”)

 • Non-human in Social Science III: Past Trajectories - Future Prospects, Prague, Czech Rep., 17th - 18th November 2012. (title: Discursive Analysis of the Objectification of Laboratory Animals in the Czech Republic)

 • ICAS Roundtable at Minding Animals 2, Utrecht, Netherland, 3rd July, 2012.

 • "Critical Perspectives on Animals in Society" Postgraduate Conference, Exeter, UK, 10th March, 2012.

 • 11th Annual North American Conference for Critical Animal Studies,
  Canisius College, Buffalo, New York, USA, 2nd - 4th March, 2012.

 • Non-human in anthropology II: limits and boundaries of social science, Prague, Czech Rep., 19th - 20th December, 2011.

 • The 2nd Annual European Conference for Critical Animal Studies: Reconfiguring the ‘Human’/’Animal’ Binary – Resisting Violence, Prague, Czech Rep., 15th - 16th October, 2011.

 • Non-human in anthropology: limits and boundaries of social science, Prague, Czech Rep., 4-5 December, 2010.

 • Trendy sociálně patologických jevů. Kašperské Hory, Czech Rep., 23 - 25 April, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz